Jobs (Práce)

Co jsou to práce?
Pomocí práce si můžete na serveru vydělávat peníze, za které můžete nakupovat v obchodě.

Každý hráč může nastoupit maximálně do 3 různých prací.
Při vykonávání práce postupujete na vyšší a lépe placené úrovně.

Maximální úroveň v každé práce je 100.

Příkazy:

/jobs info <název práce> - zobrazí informace o náplni práce

/jobs join <název práce> - připojíte se do dané práce 

/jobs stats <název práce> - zobrazí přehled xp a postupu v dané práci

/jobs leave <název práce> - opustíte určitou práci

/jobs leaveall - opustíte všechny vaše práce

Seznam dostupných prací:

Dřevorubec - vydělává těžbou dřeva

Horník - vydělává těžbou kamene, vzácných rud a nerostů 

Stavitel - vydělá stavěním blocků
Kopáč - vydělává těžením hlíny, písku a štěrku

Farmář - vydělává farmařením 

Rybář - vydělává chytáním ryb

* POZOR! Pokud z dané práce odejdete a pak se do ní vrátíte, přijdete o všechny zkušenosti, které jste v dané práci měli!

* INFO pro VIP a SPONZORY - na /warp doly těžením žádné peníze nevyděláte!

GameFairs

© 2017 made by DeMo_CZ