Pravidla

 

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1.1 Hraním na serveru GameFairs hráč automaticky souhlasí s níže uvedenými pravidly.

§1.2 Hráč souhlasí se sběrem a ukládáním údajů a dat, zejména IP adres, herních jmen, kontaktních údajů a jiných záznamů textové komunikace.

§1.3 Výklad pravidel je pouze v kompetenci vedení serveru.

§1.4 Je zakázáno propagovat reklamu, a to jakýmkoliv způsobem. Za reklamu se považuje název jiného serveru, Instagramu, Youtube kanálu                  nebo jakékoliv odkazy (reklama na stream nebo kanál – neplatí pro YouTubery a udělené výjimky).

§1.5 V pravidlech je užito pojmu člen GameFairs týmu, dále pak jen člen GF týmu. Jedná se o náš tým, který zodpovídá za správu a chod serveru.

§1.6 Vedením serveru se rozumí Majitel a Administrátoři.

2. PRAVIDLA

§2.1 Pravidla jsou závazná pro všechny hráče serveru (včetně hráčů se zakoupenými výhodami).

§2.2 Neznalost pravidel nikoho neomlouvá.

§2.3 Vedení serveru si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv a bez ohlášení změnit.

3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

§3.1 Hráči musí dodržovat platné zákony republiky České a Slovenské – nebudou tolerovány jakékoliv projevy rasismu, nacismu, xenofobie a                  homofobie.

§3.2 Hráč je povinen dodržovat základy slušného chování ve společnosti, nemluvit vulgárně a nevhodně.

§3.3 Je zakázáno psát velkým CAPS LOCKEM jak do globálního chatu, tak i soukromých zpráv.

§3.4 Je zakázáno mít nevhodnou přezdívku nebo skin.

§3.5 Je zakázáno vydávat se za člena GF týmu a používat podobné jméno některého z nich. Seznam našich členů naleznete zde na webu.

§3.6 Je zakázáno jakkoliv podvádět, lhát, či jinak klamat ostatní hráče i členy GF týmu.

§3.7 Je zakázáno jakkoliv urážet, zesměšňovat či diskriminovat hráče či členy GF týmu.

§3.8 Je zakázáno jakkoliv spamovat či jinak zahlcovat chat i soukromé zprávy. Za spam se považuje 3x za sebou jdoucí stejná zpráva a za                      zahlcování chatu jakékoliv jiné chování, který chat činí méně přehledným (AFK spamy, úmyslné zabíjení se atd.).

§3.8 Je zakázáno jakékoliv obcházení trestu či smlouvání o jeho způsobu udělení či jeho délce.

4. HERNÍ ÚČET

§4.1 Veškeré herní účty, a tudíž i itemy (postavené bloky a jiné stavby), které jsou na těchto účtech obsaženy, zůstávají majetkem serveru. V                    případě ztráty dat nebo jakékoliv ztráty itemů a postavených bloků není nárok na odškodnění ze strany serveru či členů GF týmu.

§4.2 Je zakázáno vlastnit více než jeden herní účet (nick) bez vážného důvodu. V případě potřeby kontaktujte členy GF týmu.

§4.3 Za ztrátu hesla server nenese zodpovědnost. V případě jeho ztráty / zapomenutí nás kontaktujte na našem e-mailu.

§4.4 Žádný člen GF týmu po Vás nemá právo vyžadovat heslo k účtu.

5. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO HRANÍ

§5.1 Hráčům je zakázáno stavět, či jakkoliv jinak upravovat krajinu v bezprostředním okolí stavby jiného hráče (Griefing).

§5.2 Též je zakázáno stavět velké stavby ve vzduchu, zbytečné 1x1 sloupy a 1x1 díry do země.

§5.3 Je zakázáno server jakkoliv zatěžovat (velkými redstone obvody, velkým množství zvířat na jednou chunku, tekoucí lávou, vodou atd.).

§5.4 Je zakázáno jakkoliv podvádět, okrádat hráče v residencích. I kdyby hráč měl povolení do residence.

§5.5 Zákaz používaní jakýchkoliv cheatů či módů, které ulehčují hru a nad ostatními.

§5.6 V hráčovém zájmu je zřídit si residenci pro ochranu jakékoliv jeho stavby. Jestliže mu bude stavba jiným hráčem zničena či jinak upravena,              nemá nárok na náhradu škody. 

§5.7 Je zakázáno zabíjet či jinak omezovat hráče (zejména nováčky) v blízkém okolí spawnu (do 200 bloků).

§5.8 Vlastní majetek se chrání umístěním do residence – uzamknutí cizího majetku residencí či položením truhel/pecí je trestné.

§5.9 PvP je na celém serveru povolené. V případě ztráty předmětů z důvodu zabití hráč nemá nárok na náhradu.

§5.10 Pokud hráč najde jakýkoliv BUG (chybu) je povinný jí neprodleně nahlásit.

§5.11 Zákaz používání externích programů, které dělají práci za hráče, nebo jinak ovlivňují hru.

§5.12 Je zakázáno odesílat žádost o teleport na místo, kde je evidentní účel zabití hráče.

§5.13 Též je zakázáno zabití hráče bezprostředně po jeho teleportace na Vás či naopak.

§5.14 Hráčům je zakázáno žádat členy GF týmu o úpravu terénu, přesouvání staveb či předmětů.

§5.15 Hráčům je též zakázáno žádat členy GF týmu o různé výhody (věci, VIP, OP atd.).

§5.16 Je zakázáno se jakkoliv vydávat za členy GF týmu.

§5.17 Je zakázáno útočení ze zóny, kde není povolené pvp na hráče, kteří se nacházejí v pvp zóně.

§5.18 Při obchodování s jinými hráči jsou prodávající a nakupující povinni jednat čestně a férově.

§5.19 Je zakázáno používat a vlastnit nadměrně silné itemy (tzv. "all enchanty"), které evidentně nevznikly přirozeným výrobním postupem.

§5.20 Je zakázáno vlastnit zakázané itemy. Pokud hráč ví o nějakých takových itemech ve vlastnictví jiného hráče, je povinen to nalásit GF týmu.

§5.21 Je přísně zakázáno připojování se za jiný účet (nick) za účelem nerespektování trestu.

§5.22 Platí zákaz prodávání jakýchkoliv herních účtů, obchodování s předměty v jiných hrách a s reálnými penězi.

§5.23 Je zákaz propagovat a šířit politické ideologie (např. komunismus, nacismus).

§5.24 Je zakázáno psát v globálním chatu cizími jazyky, výjimku tvoří čeština, slovenština a angličtina.

§5.25 Při zakoupení VIP si vedení serveru vyhrazuje odebrat VIP bez udání důvodu.

§5.26 Vedení serveru GameFairs si vyhrazuje práva na zabanování kohokoliv bez udání důvodu.

§5.27 Při zakoupení VIP výhod si vedení serveru vyhrazuje právo tyto výhody odebrat bez udání důvodu.

§5.28 Zakoupení VIP či jiných výhod není důvodem ke zkrácení či zrušení trestu.

§5.29 V případě, že hráč dostane ban, vedení serveru nemá žádnou povinnost vracet peníze za zakoupené výhody. Jednalo se o dar.

§5.30 Hráči mají přísný zákaz se pohybovat kolem residence za účelem zabití hráče, který je v ní (to znamená, neprutovat hráče z resky, nečekat              na hráče, aby ho mohl zabít) a jakýmkoliv jiným způsobem hráče obtěžovat či pronásledovat s použitím DynMapy.

§5.31 Je zakázáno používat nebo vlastnit AFK kolotoč nebo podobné stavby které zabraňují dání AFK.

6. ADMIN-TEAM

§6.1 Aktuální seznam členů GF týmu je zde.

§6.2 Majitel serveru právo nabrat kohokoliv a kdykoliv, není povinen nabírat pouze na náborech.

§6.3 Moderátor je podřízen vedení serveru a má na starosti sledování chatu, jeho údržbu a cenzuru, trestání hráčů za porušení pravidel,                          poskytování informací týkající se serveru a řešení problémů hráčů, mimo technických věcí.

§6.5 Moderátor musí být online minimálně 2 hodiny denně.

§6.6 Admin má na starosti věci technického charakteru (jak u serveru, tak i hráčů) a v případě absence Moderátora plně zastupuje jeho funkci.

§6.7 Admin není nijak omezen aktivitou na serveru. Je obvykle přivolán Moderátorem v případě, že se na serveru vyskytl technický problém,                    případně má technický problém některý z hráčů.

§6.8 Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena GF týmu.

§6.9 Člen GF týmu není povinen odpovídat na dotazy, které se bezprostředně netýkají hry či serveru.

§6.10 V případě nesouhlasu s někým z GF týmu (Moderátorem) je možné se odvolat na vyšší autoritu serveru, bude-li se stížnost týkat trestu.

§6.11 Rozhodnutí vedení serveru je konečné a není proti němu odvolání.

§6.12 O zrušení trestu primárně rozhoduje člen GF týmu, který trest (ban či mute) přidělil

§6.13 Majitel serveru není povinen odpovídat na dotazy, avšak to ze slušnosti dělá.

7. TRESTY A DŮKAZY

§7.1 O druhu a délce trestu rozhoduje vždy člen GF týmu.

§7.2. Zneužívání bugů i nenahlášení bugů se přísně trestá.

§7.3 GF tým si vyhrazuje právo potrestat jakékoliv jednání nevymezené pravidly.

§7.4 Každé porušení pravidel musí být dokázáno důkazním materiálem.

§7.5 Screenshoty se považují za průkazný materiál.

§7.6 Výpověď svědka není průkazným materiálem.

§7.7 GF tým nemusí uchovávat důkazy o porušení pravidel.

§7.8 GF tým není povinný dokazovat porušení pravidel.

8. PRAVIDLA TEAMSPEAK3 SERVERU

§8.1 Náš TeamSpeak3 zatím není funkční, tudíž ještě nejsou stanovena žádná pravidla.

9. ÚPRAVY

§9.1 Pravidla byla naposledy pozměněna dne 14.11.2020 a tímto dnem nabývají svou platností.

§9.2 Tato pravidla mohou být kdykoliv a bez upozornění pozměněna. Viz. §2.3.