• Připojením na server automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly!

• Neznalost těchto pravidel nikdy nikoho neomlouvá!

• Je přísně zakázáno jakékoliv obcházení trestu, slovíčkaření a hledání skulinek v těchto pravidlech!

 


                                                                              §0. PRÁVA A POVINNOSTI HRÁČE

                                                                                                        a) PRÁVA HRÁČE:


§0.0a Každý hráč má právo na ochranu svého jména, soukromí a bydliště. Nikdo nesmí veřejně sdělovat jméno ani adresu žádného hráče.

§0.1a Hráč má právo požádat o unban, pokud je opravdu přesvědčen, že byl zabanován neprávem.

§0.2a Hráč má právo požádat o pomoc Helpera či Admina, pokud neporušuje pravidla serveru GameFairs.

§0.3a Hrač má právo svobodně se vyjadřovat v chatu, pokud neporušuje pravidla pro chat (viz. §2 CHAT), pravidla slušného chování a zákony České či Slovenské republiky.

§0.4a Hráč má právo podat stížnost na člena týmu GameFairs za předpokladu, že má důkaz a je si jist, že člen týmu jednal v rozporu s pravidly. Stížnosti bez věrohodných důkazů (screenshot, video, audio) budou automaticky zamítnuty.

§0.5a Hráč má právo mít svůj vlastní obchod, pokud v něm nebude okrádat ostatní hráče (viz. §1.9).

§0.6a Hráč má právo uspořádat vlastní event za předpokladu, že předem určí odměnu za výhru a že žádný hráč při eventu nezemře. Změna odměny při probíhajícím eventu či po jeho ukončení je nepřípustná a považuje se za podvod.
 Event musí probíhat v residenci, ve které je zakázána pvp a ve které hráčům nehrozí nebezpečí úmrtí.

§0.7a Nikdo nemá právo jakkoliv záměrně kopírovat náš server, ať už stavbami, podobně nastavenými pluginy, akcemi a eventy, které jsou pro náš server jedinečné.

§0.8a Vše, co na serveru nahrajete (itemy, čas, peníze, stavby aj.), je majetkem serveru GameFairs a v případě ztráty hráč nemá právo tyto věci vyžadovat zpět, případně vyžadovat jinou náhradu.

§0.9a Všichni hráči jsou si rovni coby lidské bytosti a to bez ohledu na jejich věk, pohlaví, bydliště, případně hodnost ve hře.                                                                                                       b) POVINNOSTI HRÁČE:

§0.0b Hráč je povinen nahlásit případnou chybu na serveru (bug) a v žádném případě chybu nesmí zneužívat či propagovat.

§0.1b Hráč je povinen nahlásit hráče v případě porušení pravidel serveru a za předpokladu, že má důkazy (foto, video, audio), které stížnost usvědčují. Svědek se nepočítá jako důkaz.


§0.2b Hráč je povinen respektovat pokyny členů týmu GameFairs.


§0.3b Hráč je povinen respektovat práva a zájmy jiných hráčů, ale i členů Týmu GameFairs a serveru samotného.

§0.4b Hráč není povinen nikomu sdělovat své osobní a kontaktní údaje (pouze v případně nutnosti vyřešit problém s Vedením serveru, bez které by se tato skutečnost neobešla).

§0.5b Hráč je povinen poslouchat a respektovat členy Týmu GameFairs.

§0.6b Hráč je povinen ctít a dodržovat zásady slušného chování.

* Pozn. Pod pojmem "Hráč" se rozumí kterýkoliv subjekt, který se přímým způsobem účastní hraní či aktivitou na našem serveru.


                                                                                               §1. OBECNÁ PRAVIDLA

 

§1.0 Každému hráči je povoleno vlastnit pouze 1 herní účet.

§1.1 Je zakázáno si žádat o jakékoliv pravomoce (VIP, administrátorská práva aj.).

§1.2 Je zakázáno používat módy, cheaty, x-ray texture packy, které vás zvýhodňují před ostatními hráči (Povolené módy: Optifine, Minimapa).

§1.3 Je zakázáno zneužívat nebo veřejně propagovat případné chyby na serveru.

§1.4 Je zakázáno žádat členy Týmu GameFairs o věci, xp, teleporty daleko do volné přírody apod.

§1.5 Je zakázáno poškozovat přírodu tím, že budete těžit velké množství hlíny, kopat díry a hluboké jámy, zbytečně rozlévat vodu a lávu, stavět nesmyslné vysoké stavby typu 1x1 a zbytečně pokládat různé blocky, zejména uzamčené (truhly a pece).

§1.6 Je zakázáno demolovat a upravovat stavby jiných hráčů (či stavby serveru).

§1.7 Je zakázáno jakkoliv zpomalovat nebo sekat server. (Např. budováním velkých redstone obvodů, množstevním vyhazováním itemů z inventáře, chováním velkým množstvím zvířat a mobů na jednom místě – 100 a více kusů na 1 chunku).

§1.8 Zakazuje se šířit nepravdivé informace, vydávat se za člena Týmu GameFairs, YouTubera, či jiného hráče.

§1.9 Je zakázán jakýkoliv prodej či výměna VIP účtů.

§1.10 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem okrádat hráče při obchodování.

§1.11 Je zakázáno nevhodné pojmenování residence, jakéhokoliv itemu či moba.

§1.12 Je zakázáno se pohybovat v nepovolených světech (např. ve světe pro Adminy). 

§1.13 TpaKill je přísně zakázán! Hráč nesmí zabít jiného hráče bezprostředně po teleportaci. Počítá se i teleportace na residenci.

 

§1.14 Je zakázáno vytváření pastí, lákání hráčů do pastí, uvěznění hráče v pasti či zabít hráče pomocí pasti. (TrapKill se trestá stejně, jako TpaKill.)

§1.15 Je zakázáno mít nevhodný a urážlivý skin. 

§1.16 Je zakázáno vlastnit víc jak 1 účet na osobu.

§1.17 Je zakázáno pokládat zbytečné blocky po světě, zejména blocky uzamčené (truhly a pece).

§1.18 Je zakázáno šířit nevhodný, urážlivý a nenávistný obsah, který cílí na určité skupiny lidí. (Ideologie, politická hnutí, ...) Pro udržení dobré komunity serveru Vás tímto prosíme o vzájemný respekt odlišných názorů, atd.

§1.19 Je zakázáno stavět nevhodné stavby, sprosté nápisy a celkově budovy, které na server prostě nepatří.

§1.20 Je zakázáno rozhazovat slepičí vejce na spawnu a jiných warpech patřících serveru.

§1.21 Je zakázáno stavět velké levitující stavby. Lze udělit výjimku Majitelem serveru.

§1.22 Proběhne:li rollback (záloha) či restart serveru, při kterém přijdete o věci, není možné je vyžadovat zpět.

§1.23 Je zakázáno mít sprosté, nevhodné, nebo pouze číselné nicky. Dále je přísně zakázáno mít podobný nick člena týmu GameFairs, viz. §1.7.

§1.24 Pokud bude některý hráč projevovat známky demence (nevhodné dotazy s gramatickými chybami, opakovaný spam i po upozornění, nevhodné a sprosté komentáře, …), bude mu udělen příslušný postih za nerespektování členů týmu, případně za porušení jiných jasně stanovených pravidel.

§1.25 Pokud nebude uvedeno jinak, při eventu pořádaném členy Týmu GameFairs je zakázáno používat jakékoliv lekvtvary a zlatá jablka. Dále je zakázáno využívat /fly a ukládat si /sethome (uložen může být pouze tam, kde jej povolil organizátor). Přísně zakázána je jakákoliv teleportace mezi hráči (i zpětná teleportace).

§1.26 Je zakázáno dělat anti-afk systémy a zatěžovat tlačítka při afk - platí zejména pro rybaření.

§1.27 Je přísně zakázáno jakékoliv obcházení trestu, smlouvání či odporování.                                                                                                           §2. CHAT

§2.0 Je zakázáno se vulgárně vyjadřovat jak ve veřejném tak i v soukromém chatu.

§2.1 Je zakázáno jakkoliv urážet, zesměšňovat či diskriminovat hráče či členy Týmu GameFairs.


§2.2 Je zakázán spam chatu (posílání stejné či podobné zprávy vícekrát za sebou – 3x a více, nebo psaní podobných rychle za sebou jdoucích zpráv, či dokonce nesmyslná slova). Za spam se považuje i psaní zbytečně dlouhých slov či písmen jdoucích hned za sebou. Např.: „:DDDDD“ apod., dále také záměrné opakované umírání či psaní /afk pořád dokola.

§2.3 Je zakázána veškerá propagace rasismu, nacismu, porna apod.

§2.5 Je zakázáno psát do chatu a soukromých zpráv CAPS LOCKEM.

§2.7 Je zakázáno psát do chatu zbytečně střídavými barvami najednou – platí zejména pro VIP hráče.

§2.8 Je zakázáno jakýmkoliv způsobem propagovat reklamu na svůj YouTube kanál, IP adresy jiných serverů (platí i pro TeamSpeak3) nebo webovou adresu. Za reklamu se považuje i název serveru.                                                              §3. PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ TÝMU GAMEFAIRS

                                                                                                         a) PRÁVA AT:

§3.0a Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv a bez upozornění pozměnit tato pravidla – i za chodu serveru.

§3.1a Vedení serveru si vyhrazuje právo kdykoliv odvolat člena týmu GameFairs ze své funkce, případně mu přidělit funkci jinou.

 

§3.2a Vedení serveru si vyhrazuje právo odepřít hráči přístup k serveru bez udání důvodu.

§3.3a Oficiální eventy musí probíhat za asistence minimálně 2 členů týmu.

§3.4a Člen Týmu GF týmu má právo číst soukromé zprávy mezi hráči.

§3.5a Člen Týmu GF týmu nemá právo se nijak povyšovat nad jinými hráči.

§3.6a Člen Týmu GF týmu není povinen odpovídat na zprávy, které se netýkají našeho serveru, případně hry Minecraft.

§3.7a Člen Týmu GF týmu nesmí měnit čas ani počasí.

§3.8a Člen Týmu GF se může za mimořádných událostí mírně odchýlit od pravidel a to pouze v zájmu serveru!

.                                                                                                      b) POVINNOSTI AT:

§3.0b Člen Týmu GF je povinen potrestat hráče, pokud porušil pravidla tohoto serveru.

§3.1b Člen Týmu GF není povinen odpovídat na dotazy a hloupé dotazy, které nejsou spojeny s našim serverem nebo hrou Minecraft.

§3.2b Člen Týmu GF je povinen trestat hráče podle norem stanovenými Vedením serveru.

§3.3b Člen Týmu GF je povinen řešit důkladně každý problém.

§3.4b Člen Týmu GF je povinen udat důvod u banu, kicku či jiného postihu.

§3.5b Člen Týmu GF není povinen uchovávat důkazy o prohřešcích hráčů.

§3.6b Členové Týmu GF je povinen respektovat pokyny nadřízeného.

§3.7b Člen Týmu GF je povinen nahlásit Vedení serveru předem známou neaktivitu – na Facebook, e-mail, TS3 či telefonicky.

§3.8b Člen
Týmu GF je povinen dodržovat pravidla serveru stejně tak jako každý jiný.                                                                                                            c) HELPER:

§3.0c Helper má na starost chatovou poradnu s hráči, údržbu chatu, případně jeho cenzuru.

 

§3.1c Helper hraje v survival módu, nemá k dispozici creative.

§3.2c Helper není povinen řešit věci spadající pod kompetenci Admina, pokud je Admin či Vedení na serveru. V případně nutnosti je oprávněn řešit grief a podobné záležitosti, ke kterým je oprávněn.

§3.3c Helper je podřízený Vedením serveru, případně Adminem, není:li Vedení serveru na online.

§3.4c Helper je povinen trávit na serveru ve všední den alespoň 2 hodiny v rozmezí od 13:00 do 22:00 hodin, monitorovat chat, poskytovat informace, rady a doporučení týkající se serveru nebo hry a řešit případné problémy.

§3.5c Helper nesmí ignorovat zprávy směřované na náš server.

§3.6c Helper nesmí ignorovat chat, pokud je právě přítomen ve hře.

§3.7c Helper musí upřednostňovat vždy potřeby hráčů. V případně opakovaného otravování je oprávněn hráče utišit.

§3.8c Helper je povinen řešit problém až do konce, případně ho předat jinému členovi týmu GameFairs.

 

§3.9c Pokud bude Helper informován o problému, který může vyřešit pouze Admin či Vedení serveru, je povinen v co možná nejkratší době tento problém nadřízeným nahlásit a předat příslušné informace o možném řešení daného problému.

§3.10c Helper se nesmí účastnit pvp bojů bez souhlasu hráčů, s nimiž chce boj uskutečnit.


                                                                                                              d) ADMIN:

§3.0d Admin má na starosti zejména technické problémy serveru a hráčů, hlídání hráčů a je nadřízený všem Helperům.

§3.1d Admin je podřízený pouze Vedením serveru.

§3.3d Admin je povinen trávit na serveru ve všední den alespoň 1 hodinu v rozmezí od 13:00 do 22:00 hodin.

§3.4d Admin by měl být vždy k dispozici Helperům – Facebook, případně telefon.

§3.5d Admin nesmí nikoho nijak zvýhodňovat – teleportováním daleko do volné přírody, rozdáváním věcí, levelů, peněz, udělováním VIP výhod zdarma, pomáháním s worldeditem či stavěním z creative módu (ani za sebevětší částku peněz).

§3.6d Admin nesmí s nikým obchodovat pokud je cena, kterou nabízí, nižší než v Shopu.

§3.7d Admin nesmí dělat residence hráčům větší než je jejich povolená. V případě vytvoření residence v souladu s tímto pravidlem musí residenci hráči darovat.

§3.8d Admin nesmí používat v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ „/mobkill all“ – v žádném světě! Hráči by tak přišli o svá zvířata, některá dokonce zakoupená.

§3.9d Admin nesmí zbytečně stavět v jiném světě, než je svět určen pro Adminy.

§3.10d Admin si nesmí givovat peníze, aby se dostal do listu nejbohatších lidí na serveru.                                                §4. VIP / SPONZOR, GEMY / COINY A UNBAN – INFO, PRAVIDLA


                                                                                                       a) VIP a SPONZOR

§4.0a Vedení serveru si vyhrazuje právo na jakoukoliv okamžitou změnu VIP výhod.

§4.1a Pokud o VIP výhody přijdete, pravděpodobně jste porušili pravidla serveru. V opačném případě nás kontaktujte.

§4.2a VIP hráč nesmí svými výhodami zvýhodňovat ostatní hráče (opravováním věcí, dáváním kitů, vytvářením větších residencí apod.).

§4.3a VIP není ochranou proti udělení trestu či zkrácení jeho délky.

§4.4a VIP na váš účet obdržíte ihned po od správně odeslané SMS.

§4.5a VIP není možné přenášet na jiný účet. Na jaké jméno si ho koupíte, tam zůstane.

§4.6a Při odesílání SMS si pečlivě zkontrolujte, zda je text a číslo SMS správné – za špatné odeslání SMS server nezodpovídá.

§4.7a Po zakoupení VIP nelze peníze vymáhat právní cestou. Zakoupení VIP je dobrovolné – jedná se o dar.

§4.8a Nepřišlo Vám VIP? Klikněte zde pro zobrazení možných příčin. 

§4.9a Odesláním SMS automaticky souhlasíte s těmito výše uvedenými pravidly.

                                                                                                       b) GEMY / COINY

§4.0b V případě ztráty GEMŮ či COINŮ způsobené úmrtím nemá nikdo právo na náhradu! GEM je relativně vzácný, proto si ho dobře uschovávejte.

§4.2b Zakoupíte:li si GEMY a nebudete online na serveru, GEMY vám nepřijdou. V takovém případě je potřeba kontaktovat Vedení serveru.

§4.3b Stejně jako u VIP platí, že zakoupením GEMŮ se jedná o dar serveru a peníze není možné vymáhat zpět.

§4.4b Ani zakoupení GEMŮ není ochranou pro udělení trestu, případně jeho délky.

 

                                                                                                 c) UNBAN (ODBANOVÁNÍ)

§4.0c Jestliže jste dostali nějakým způsobem ban, pravděpodobně jste porušili pravidla tohoto serveru. Pokud jste pravidla neporušili, kontaktujte nás. V opačném případě máte možnost si unban zakoupit. Zakoupením prokážete, že vás váš prohřešek mrzí a odměnou za to můžete nadále spokojeně hrát na našem serveru.

§4.1c Zakoupení unbanu vás nechrání před dalších trestem či zkrácením trestu, pokud opětovně porušíte pravidla serveru.

§4.2c Unban lze zakoupit kdykoliv po udělení banu. Pokud však budete pravidla porušovat neustále, tato možnost Vám bude odebrána.

§4.3c Zakoupení unbanu je Vašim dobrovolným darem serveru a nelze vyžadovat peníze zpět, a to ani po případném opětovném zabanování.


                                                                                                   §5. PRAVIDLA PVP

                                                                                                     a) ZABÍJENÍ V ARÉNĚ:

§5.0a V pvp aréně není povinnost vracet věci.

§5.1a Je zakázáno střílet ze safe zóny (z resky, kde není pvp povoleno).

§5.2a Je zakázáno se při bojích v aréně odpojovat ze hry. Pro únik z arény jsou tam žebříky a tlačítko pro teleportaci do „SAFE ZONE.“

§5.3a Je zakázáno jakkoliv bugovat případně obcházet systém arény.

§5.4a .V aréně platí stejná pravidla pro chat i chování.

§5.5a Je PŘÍSNĚ zakázán multikill, tj. zabíjení jednoho a samého hráče pořád dokola, ať už kvůli výdělkům či zviditelnění. Toleruje se maximálně 10 zabití určitého hráče za 1 hodinu. V případě spravedlivých bojů v aréně lze udělit výjimku.

.


                                                                                                  b) ZABÍJENÍ MIMO ARÉNU:

§5.0b Je zakázáno zabíjet hráče v blízkém okolí warpu příroda. Jelikož jsme pvp server, zabíjení jinde ve světě je povoleno, pokud nebude v rozporu s jinými pravidly (zabití bezprostředně po teleportaci, pasti na hráče apod.).

§5.1b Je zakázáno kazit hráčům hru opětovným zabíjením v okolí jejich residence a jakékoliv dlouhodobé záměrné obléhání a otravování.                                                                                    §6. PPRAVIDLA TEAMSPEAKU3:

• Připojením na TS3 server automaticky souhlasíte s níže vypsanými pravidly!

• IP našeho TeamSpeak3 (TS3) serveru: (zatím nemáme svůj TS3)


§6.0 TS3 Správce a Vedení serveru si vyhrazují veškerá práva.

§6.1 Je zakázáno mít nevhodný description či avatar.

§6.2 Ve Free roomkách je zakázáno pouštět hudbu, otravné zvuky, nahrávat či používat měniče hlasu.

§6.3 Nahrávání hráčů je zakázáno, pokud s tím nesouhlasí všichni členové v místnosti nebo pokud se v místnosti neděje něco, co porušuje některé z těchto pravidel. Pokud hráč nahrává za účelem poskytnutí důkazu, je vše v pořádku.

§6.4 Případné nahrávky nesmí být v žádném případě nikam rozesílány či postovány.

§6.5 Návštěvník našeho TS3 musí mít jméno, které nebude sprosté, urážlivé či jakkoliv jinak nevhodné.

§6.6 Je zakázáno urážet, nadávat, spamovat a různě otravovat připojováním a odpojováním se z místností, pokováním apod.

§6.7 Je zakázáno dělat reklamu jakýmkoliv způsobem.

§6.8 Je přísně zakázáno se vydávat za YouTubera či člena Týmu GameFairs.

§6.9 Je zakázáno posílání lekacích obrázků.

§6.10 Je zakázáno projevovat rasismus, nacismu atd.

§6.11 Je zakázáno mít nevhodný název roomky či její description.

§6.12 Hráč je povinen respektovat členy týmu GameFairs.

§6.13 Členové Týmu GameFairs mají právo na neohlášenou kontrolu místností, zda je vše v pořádku, případně vyřešit problém.

§6.14 Výklad pravidel a určování trestů záleží pouze na členech týmu GameFairs. Hráči nemají právo diskutovat s Adminy o formě a výši trestu.

§6.15 Je zakázáno se připojovat za více jak 2 účty zároveň.

§6.16 Členové týmu GameFairs jsou povinni mít na našem Teamspeaku stejný "nickname" se svým nickem, který mají i na herním serveru. U hráčů je to pouze doporučením.

§6.17 Za zneužívání čekárny a obtěžování členů Týmu GameFairs nesmyslnými otázkami či "pouky" vám bude udělen trest.

§6.18 Je zakázáno vyhrožovat hráčům či členům Týmu GameFairs.

§6.19 Pokud máte na Minecraft serveru VIP / SPONZORA máte možnost si zažádat i o výhody na našem TS3.

Naposledy upravil: DeMo_CZ, Vedení serveru

Dne: 27.08. 2019

GameFairs

© 2017 made by DeMo_CZ