Základní příkazy

/register - zaregistruje váš účet se zadaným heslem (více info o připojení na server zde)

/login - přihlásí vás na účet (více info o připojení na server zde)

/sethome - nastaví na dané místo váš domov

/home - teleportuje vás na váš domov

/delhome <název> - smaže daný domov

/warp list - zobrazí seznam všech warpů na serveru

/warp - teleportuje vás na určitý warp

/spawn - teleportuje vás na spawn serveru

/tpa <jméno hráče> - odešle žádost o teleport určitému hráči

/tpaccept - přijme návrh k teleportaci od hráče 

/tpdeny - odmítne návrh k teleportaci od hráče

/money - vypíše stav vašeho server konta

/balancetop - vypíše seznam nejbohatších lidí na serveru

/pay  <jméno hráče>  <částka> - pošle peníze danému hráči

/msg <jméno hráče> <zpráva> - odešle soukromou zprávu určitému hráči

/list - zobrazí seznam online hráčů na serveru

• Toto jsou základní příkazy pro hráče. Pokud chceš mít nějaké výhody jak v podobě příkazů či jiné, tak si zakup VIP zde.

GameFairs

© 2017 made by DeMo_CZ