Residence

1) Vytvoření residence

Residence jsou nejrozšířenějsím způsobem ochrany majetku.

Jedná se o vyhrazené území, které podléhá správě hráče. Tedy sám hráč určí kdo a co na daném místě smí dělat. Typicky je v residencích pro všechny kromě majitele zakázáno stavět a ničit, vstupovat do truhel, pecí, hopperů apod.

Limity ve vytváření a používání residencí jsou vypsány po zadání příkazu /res limits

Vytváření residencí není povinné, ale velmi doporučujeme tak učinit, protože na krádeže nebo grief (ničení) v místech, které nejsou chráněny residencí nebudeme brát zřetel.

Způsob 1. - Vyznačení území nástrojem

Budete potřebovat:

 • Nástroj na vyznačení území. Jedná se o dřevěnou tyčku, jednoduchou na výrobu.

 • Předem si uvědomit velikost residence. Je třeba mít představu odkud až kam bude residence vytvořena. Pozor, abyste nepřekročili vám povolený limit, tj. 100x100 bloků u Hráče a 300x300 bloků u VIP.

Postup:

  1. Označení. Dřevěnou sekerou označte levým tlačítkem myši první roh území a pravým tlačítkem druhý roh území (úhlopříčně)

  2. Vytvoření Napíšete příkaz /res create {jméno residence} . Residence se Vám poté vytvoří a vaše území je chráněné

 

Způsob 2. - Vyznačení území příkazem

Budete potřebovat:

 • Předem si uvědomit velikost residence. Je třeba mít představu odkud až kam bude residence vytvořena. Pozor, abyste nepřekročili vám povolený limit, tj. 100x100 bloků u Hráče a 300x300 bloků u VIP.

Postup:

 1. Označení provedete příkazem /res select {x} 0 {z}, kde za {x} a {z} dosadíte kolik blocků do strany po ose X a Z se má od vaší současné polohy       označit. Y-ová souřadnice může zůstat nulová, protože residence se automaticky vytvoří od bedrocku do nebe.

 2. Vytvoření Napíšete příkaz /res create {jméno residence} . Residence se Vám poté vytvoří a vaše území je chráněné.

 

Způsob 3. - Použití automatického výběru

 

Budete potřebovat:

 • Předem si uvědomit velikost residence. Je třeba mít představu odkud až kam bude residence vytvořena.

Postup:

 1. Vytvoření Napíšete příkaz /res auto <jméno residence> . Residence se Vám poté vytvoří a vaše území je chráněné.

2) Základní nastavení residence

Předpokládáme, že residenci máme vytvořenou, ale potřebujeme změnit její chování.

Residence se nastavují přes takzvané flagy (vlajky), které každá určuje specifické chování a hráč určuje, zda takové chování zapnout, nebo vypnout.

Obecné příkazy vypadají následovně:

 • /res set {jméno residence} {vlajka} {hodnota nastavení}

 • /res pset {jméno residence} {jméno hráče} {vlajka} {hodnota nastavení}

 • /res padd {jméno residence} {jméno hráče}

Pro zjednodušení budeme používat kratší verzi příkazu, kdy vynecháme {jméno residence} a budeme předpokládat, že se ve chvíli psaní příkazu nacházíme uvnitř své residence, kterou chcete nastavit.

 

Seznam možných vlajek naleznete níže na této stránce.

Možné hodnoty pro {hodnota nastavení}:

 • true - (zkráceně t) nastaví hodnotu vlajky na pravdu. To znamená, že residence se bude chovat, tak jak popis vlajky popisuje.

 • false - (zkráceně f) nastaví hodnotu vlajky na nepravdu. To znamená, že residence se nadále nebude chovat, tak jak popis vlajky popisuje. Například při použití příkazu s vlajkou move a hodnotou false se v residenci zakáže pohyb.

 • remove - (zkráceně r) nastaví hodnotu vlajky na výchozí hodnotu. Odstraní tedy vaše nastavení vlajky.

 

Aktuální nastavení residence, ve které právě stojíte, vypíšete příkazem /res info.

Seznam Vašich residencí si zobrazíte příkazem /res list.

Dbejte zvýšené opatrnosti při nastavování vlajek, aby nebyly nastaveny nesprávně. V krajních případech špatně nastavených vlajek umožníte hráčům v residenci stavět, ničit, otevírat truhly nebo dokonce přenastavit samotnou residenci.

Přidání hráče do residence

Existují 3 způsoby přidělení oprávnění takového typu.

 • Jednoduchým předpřipraveným příkazem, který je přímo určen na tyto účely.

 • Skupinou oprávnění Jedná se o obyčejnou dřevěnou sekeru, kterou můžete jednoduše vycraftit.

 • Výčtem všech oprávnění Je třeba mít představu odkud až kam bude residence vytvořena. Pozor, abyste nepřekročili vám povolený limit!

Postupy:

 • Jednoduchým příkazem

  1. Napište příkaz /res padd {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete přidat do residence. Tento příkaz hráči nastaví základní vlajky pro hraní v residenci. Nastaví obdobné nastavení vlajek jako následující způsob.

 • Skupinou oprávnění

  1. Napište příkaz /res pset {jméno hráče} trusted t, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete přidat do residence. Vlajka trusted znamená, že chcete nastavit skupinu vlajek trusted. Seznam vlajek ve skupině trusted naleznete zde.

 • Nastavení všech vlajek zvlášť

  1. Napište příkaz /res pset {jméno hráče} {vlajka} {hodnota nastavení}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterému chcete nastavit vlajku. V dalším parametru {vlajka} vložte vlajku, kterou chcete nastavit. Seznam vlajek naleznete zde. Jako poslední vložíte hodnotu t, f, nebo r.

 

Odebrání hráče z residence

Odebrání hráče z residence se velmi podobá přidání hráče do residence. U odstranění hráče se příkazy nastavení skupinou oprávnění a nastavení vlajek vlášť liší pouze hodnotou. Tedy když jste při povolování použili hodnotu true (příp. t), tak při odebírání použijte false (příp. f)

 • Jednoduchým předpřipraveným příkazem, který je přímo určen na tyto účely.

 • Skupinou oprávnění Jedná se o obyčejnou dřevěnou sekeru, kterou můžete jednoduše vycraftit.

 • Výčtem všech oprávnění Je třeba mít představu odkud až kam bude residence vytvořena. Pozor, abyste nepřekročili vám povolený limit!

Také lze použít ostranění:

 • Jednoduchým příkazem

  1. Napište příkaz /res pdel {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete odebrat z residence. Tento příkaz hráči odstraní základní vlajky pro hraní v residenci. Hráč se tedy nebude mít přispůsobené podmínky pro hraní v této residenci.

Zakázání pohybu v residenci všem hráčům

Postup:

 1. Napište příkaz /res set move false, kde move je vlajka, která nastavuje pohyb v residenci. Nastavení f znamená, že vlajka se "zákáže" způsobí         to efekt, že hráči se ve tvé residenci nemohou pohybovat.

Zakázání teleportace do residence všem hráčům

Info:

 • Na našem serveru se běžný hráč ani VIP nemůže na residence teleportovat. Tuto možnost mají pouze členové našeho týmu, kteří jsou i přes případný zákaz teleportace na residenci imunní.

 

Vykázání hráče z residence

Tento postup se uplatňuje zejména v případě, kdy vás hráč ve Vaší residenci obtěžuje. V takovém případě je možné ho z residence jednoduchým příkazem vykázat.

Postup:

 1. Napište příkaz /res kick {jméno hráče}, kde {jméno hráče} je přezdívka hráče, kterého chcete z residence vykázat.

3) Manipulace s residencí

Předpokládáme, že residenci máme vytvořenou, ale potřebujeme změnit její chování.

V následujícím návodu jsou sepsány způsoby jakými lze s residencí manipulovat. Manipulací je myšleno různé změny velikosti, subzóny, území, atd.

Dbejte zvýšené opatrnosti při následném nastavování. Může se totiž stát, že po použití některého z následujících příkazů nebudete moct residenci nadále spravovat.

Odstranění residence

Residenci můžeme zrušit (vymazat) příkazem /res remove {název residence}. Po zadání tohoto příkazu budete vyzváni k potvrzení této akce, protože je nevratná! Akci potvrdíte příkazem /res confirm.

Pro odstranění residence je potřeba residenci vlastnit nebo mít nastavené speciální oprávnění.

Změna velikost residence

Změna velikosti residence je velmi častou záležitostí například při rozrůstání Vašeho objektu. Lze řešit například odstraněním a znovu vytvořením residence, ale to není velmi vhodné řešení.

Doporučujeme změnit velikost residence specializovaný příkaz. Jednoduše si stoupněte do své residence, nasměrujte pohled na směr, kterým chcete residenci zvětšovat a zadejte příkaz /res expand {počet blocků}, kde {počet blocků} nahradíte početem blocků o kolik chcete residenci změnit. Zmenšení residence se koná stejným příkazem, kde nahradíte slovo expand slovem contract

Další doporučený způsob je přes oblasti. Jednoduše vyměníte existující oblast novou. Je zapotřebí vytvořit výběr obdobně jako při vytvoření residence (viz. Vytvoření residence) a zadání příkazu /res area replace {název residence} {název oblasti}. Pokud jste žádné oblasti nikdy nenastavovali, tak hlavní oblast se bude jmenovat main. Tímto způsobem lze také residenci přemisťovat i na vzdálená místa.

Darování residence

Residenci můžete předat jinému hráčů dvoumi následujícími příkazy.

 • Nejjednodušším příkazem pro předání residenci je pravděpodobně tento příkaz /res give {název residence} {jméno hráče}, kde místo {jmeno hráče} napíšete herní jméno hráče, kterému chcete residenci přenechat. Následně je nutné pro potvrzení akce myší kliknout na zprávu, která vám byla za tímto účelem zaslána.

 • Dalším příkazem je obdobný příkaz /res setowner {jméno residence} {jméno hráče}, kde místo {jmeno hráče} napíšete herní jméno hráče, kterému chcete residenci přenechat.

Po předání residence již residenci nebudete vlastnit ani v ní mít žádné oprávnění. Tato akce je také nevratná a můžete ztratit celý obsah residence.

Seznam vlajek

TIP:

 • Přímo ve hře napiš /res set a zobrazí se ti v menu všechny dostupné vlajky.

Název vlajky - Popis vlajky

animalkilling  -  Povoluje/zakazuje zabíjení zvířat v residenci

animals  -  Povoluje/zakazuje spawn zvířat

anvil  -  Povoluje/zakazuje použití konvadliny v residenci

anvilbreak  -  Povoluje/zakazuje ničení kovadliny v residenci

backup  -  Obnoví území na původní vzhled (vyžaduje WorldEdit)

bank  -  Povoluje/zakazuje použití banky v residenci

beacon  -  Povoluje/zakazuje interakci s majákem

bed  -  Povoluje/zakazuje postele

brew  -  Povoluje/zakazuje použití varného stojanu

build  -  Povoluje/zakazuje stavění a ničení

burn  -  Povoluje/zakazuje vzplanutí moba v residenci

button  -  Povoluje/zakazuje pozužití tlačítka v residenci

cake  -  Povoluje/zakazuje hráčům jíst dort

canimals  -  Povoluje/zakazuje spawn vlastních zvířat

chat  - Povoluje/zakazuje připojení do chatu residence

chorustp  -  Povoluje/zakazuje teleportaci do residence s chorus fruit

cmonsters  -  Povoluje/zakazuje spawn vlastních negativních mobů

command  -  Povoluje/zakazuje použití příkazu v residenci

commandblock  -  Povoluje/zakazuje použití command blocku v residenci

container  -  Povoluje/zakazuje přístup k truhlám, pecím, hopperu, atd.

coords  -  Schovává informaci o souřadnicích residence

craft  -  Povoluje/zakazuje vlajky: table, enchant a brew

creeper  -  Povoluje/zakazuje výbuchy creepera

damage  -  Povoluje/zakazuje veškerou damage způsobenou hráčům

day  -  Nastaví permanentní den v residenci

decay  -  Povoluje/zakazuje samovolné mizení listí

destroy  -  Povoluje/zakazuje ničení blocků

diode  -  Povoluje/zakazuje použití redstone opakovače

door  -  Povoluje/zakazuje použití dveří

dragongrief  -  Povoluje/zakazuje drakovi vytvářet škodu v residenci

dryup  -  Povoluje/zakazuje vysychání půdy

dye  -  Povoluje/zakazuje barvení ovcí

egg  -  Povoluje/zakazuje interakci s vajíčkem draka

enchant  -  Povoluje/zakazuje použití enchantovacího stolku

enderpearl  -  Povoluje/zakazuje použití enderperly v residenci

explode  -  Povoluje/zakazuje výbuchy

falldamage  -  Povoluje/zakazuje hráčům získání poškození z pádu

fallinprotection  -  Povoluje/zakazuje ochranu pádu blocku do residence

feed  -  Povoluje/zakazuje automatické doplňování hungerbaru

fire  -  Nastaví vlajky: ignite a firespread

fireball  -  Povoluje/zakazuje ohnivou kouli

firespread  -  Povoluje/zakazuje šíření ohně

flow  -  Povoluje/zakazuje tok kapalin

flowerpot  -  Povoluje/zakazuje interakci květináče

flowinprotection  -  Povoluje/zakazuje tekutinám vtékat do residence

fly  -  Povoluje/zakazuje létání v residenci

friendlyfire  -  Povoluje/zakazuje zabíjení přátelů

glow  -  Povoluje/zakazuje zvýraznění hráčů v residenci

grow  -  Povoluje/zakazuje růst plodin

healing  -  Povoluje/zakazuje regeneraci v residenci

hidden  -  Skryje residenci

hook  -  Povoluje/zakazuje použití rybářského prutu

hotfloor  -  Povoluje/zakazuje získání poškození od lávového blocku

iceform  -  Povoluje/zakazuje utváření ledu

icemelt  -  Povoluje/zakazuje tání ledu

ignite  -  Povoluje/zakazuje vzplanutí

itemdrop  -  Povoluje/zakazuje vyhazování itemů

itempickup  -  Povoluje/zakazuje sbírání itemů

jump2  -  Skákání do výšky dvou blocků

jump3  -  Skákání do výšky tří blocků

keepexp  -  Povoluje/zakazuje ponechání XP po smrti hráče

keepinv  - Povoluje/zakazuje ponechání inventáře po smrti hráče

lavaflow  -  Povoluje/zakazuje tok lávy

leash  -  Povoluje/zakazuje použití lana

lever  -  Povoluje/zakazuje použití páčky

mobexpdrop  -  Povoluje/zakazuje vypadávání XP ze zabitého moba

mobitemdrop  -  Povoluje/zakazuje vypadávání itemů ze zabitého moba

mobkilling  -  Povoluje/zakazuje zabíjení mobů

monsters  -  Povoluje/zakazuje spawnování negativních mobů v residenci

move  -  Povoluje/zakazuje pohyb v residenci

nanimals  -  Povoluje/zakazuje přirozené spawnování zvířat

night  -  Povoluje/zakazuje nastaví permanentní noc v residenci

nmonsters  -  Povoluje/zakazuje přirozené spawnování negativních mobů

nodurability  -  Povoluje/zakazuje neopotřebovávání nástrojů v residenci

nofly  -  Povoluje/zakazuje létání v residenci

nomobs  -  Povoluje/zakazuje vstupu mobů do residence

note  -  Povoluje/zakazuje použití noteblocku v residenci

overridepvp  -  Povoluje/zakazuje PVP navzdory jiným pluginům

phantomspawn  -  Povoluje/zakazuje spawnování phantoma

piston  -  Povoluje/zakazuje použití pistonu

pistonprotection  -  Povoluje/zakazuje vytlačení blocku do/z rezidence

place  -  Povoluje/zakazuje pokládání blocků

pressure  -  Povoluje/zakazuje použití nášlapné desky

pvp  -  Povoluje/zakazuje PVP v residenci

rain  -  Nastavuje permanentní déšť v residenci

redstone  -  Nastaví vlajky: lever, diode, button, pressure a note

respawn  -  Povoluje/zakazuje automatické respawnování hráčů

riding  -  Povoluje/zakazuje řízení koně

sanimals  -  Povoluje/zakazuje zvířecí spawnery a spawnovací vajíčka

shear  -  Povoluje/zakazuje stříhání ovcí

shoot  -  Povoluje/zakazuje střílení projektilů

shop  -  Přidá residenci do obchodního seznamu

smonsters  -  Povoluje/zakazuje spawnery a spawnovací vajíčka

snowball  -  Povoluje/zakazuje odstrknutí sněhovou koulí

snowtrail  -  Povoluje/zakazuje sněhulákovi zanechávat sněhovou cestičku

spread  -  Povoluje/zakazuje šíření blocku

subzone  -  Povoluje/zakazuje hráči tvořit subzóny v residenci

sun  -  Nastaví permanentní slunečné počací v residenci

table  -  Povoluje/zakazuje použití pracovního stolu

title  -  Povoluje/zakazuje zobrazení zpráv při příchodu/odchodu

tnt  -  Povoluje/zakazuje výbuch TNT

tp  -  Povoluje/zakazuje teleport do residence

trade  -  Povoluje/zakazuje obchodování s vesničany

trample  -  Povoluje/zakazuje pošlapání obilí

trusted  -  Nastaví vlajky: build, use, move, container, destroy, leash, animalkilling, mobkilling, shear, chat, beacon a tp

use  -  Povoluje/zakazuje použití dveří, tlačítek, páček, atd

vehicledestroy  -  Povoluje/zakazuje ničení dopravních prostředků

waterflow  -  Povoluje/zakazuje tok vody

witherdamage  -  Povoluje/zakazuje ničení blocků witherem

witherdestruction  -  Povoluje/zakazuje ničení blocků witherem

witherspawn  -  Povoluje/zakazuje spawnu withera

wspeed1  -  Snižuje rychlost pohybu hráčů v residenci

wspeed2  -  Zvýší rychlost pohybu hráčů v residenci

 • V případě nejasností nás kontaktujte na e-mailu (gamefairs@email.cz), nebo si najděte tutoriál na YouTube.