Základní příkazy

● /help - zobrazí seznam všech dostupných příkazů

● /spawn - teleportuješ se na spawn

● /sethome - nastavíš si na daném místě domov

● /home - teleportuješ se na svůj domov

● /delhome - smažeš svůj domov (nenávratně!)

● /msg <hráč> - napíšeš soukromou zprávu hráči

● /report <hráč> <důvod> - nahlásíš daného hráče (nezneužívat!)

● /afk - dáš ostatním hráčům vědět, že nejsi u počítače

● /tpa <hráč> teleportuješ se na daného hráče

● /tpaccept - příjmeš žádost o teleportaci

● /tpdeny - zamítneš žádost o teleportaci

● /rules - odkaz na pravidla (sem na web)

● /list - zobrazí seznam hráčů na serveru

● /time - ukáže ti, kolik je ve hře hodin

● /cmodify <jméno> - povolíš kamarádovi přístup do truhly, pece atd.

● /unlock - povolíš přístup do truhly, pece atd. všem hráčům

Příkazy na Residenci:

- návod zde.

Premium příkazy (VIP):

- seznam zde.

Příkazy pro členy týmu (přístupné na heslo):

- odkaz zde.